Danışmanlık
 
Yatırım danışmanlığı hizmetinde, projeye başlamadan önce firmaların talepleri doğrultusunda KonutMarket ihtiyaca göre arsa temini yapar. Bulunan arsaya ne şekilde proje yapılacağının danışmanlığının yanısıra   bölge analizi yapılarak bölgenin talepleri doğrultusunda proje hazırlanmasını temin eder. 
  KONUTMARKET;  Değerleme faaliyeti dışında gayrimenkullerle ilgili piyasa araştırması,  fizibilite çalışması,  gayrimenkul ve buna bağlı hakların durumunun analizi, boş arazi ve eliştirilmiş proje değeri analizi, en yüksek ve en iyi kullanım değeri analizi gibi alanlarda danışmanlık hizmeti vermektedir.
   
  Bölge Analizi Yapılması 
   
  Gayrimenkul sektöründe yatırım sürekli olarak başta İstanbul olmak üzere 3 büyük şehirde yoğunlaşmaktadır. Oysa yeni bölgelerin bulunması hem bölge için kazanç hemde yatırımı yapacak firma için iyi bir kazanç olacaktır. Türkiye'nin bir bütün olarak analizini yapan KONUTMARKET talep görecek bölgeleri tespit etmiş olup 
  her yatırımcıya şartlarına uygun yer önermektedir.